Varning: 10 Farliga Konsekvenser Av Övervikt (Bekräftat)

Övervikt och fetma håller på att bli ett globalt problem. Tusentals människor världen över står inför de farliga konsekvenserna som kommer med denna sjukdom. Om du vill lära dig mer om detta problem, kolla in vår lista på 10 farliga konsekvenser av övervikt.

Den moderna människan går upp i vikt snabbare än någonsin tidigare. Den stillasittande livsstilen och den onyttiga kosten som är vardagen för många, börjar ta ut sitt. Många människor är omedvetna om de negativa effekterna som med tiden kan leda till allvarliga problem. Därför bestämde vi oss för att vi skriva denna artikel som beskriver de farligaste konsekvenserna av övervikt. Den här artikeln går ut på att:

 • Lära dig mer om farorna med fetma
 • Berätta hur du kan förebygga dessa problem
 • Skapa medvetenhet om farorna med en ohälsosam livsstil

Om du tror att övervikt är någonting man bara behöver tänka på ifall man bryr sig om hur man ser ut, tänk igen. Nedan följer en lista på 10 farliga konsekvenser av övervikt.

1. Hög risk för hjärtproblem

När vi säger hjärtproblem, menar vi inte lindriga problem som arytmi. Många vetenskapliga studier har visat att överviktiga individer löper mycket högre risk för hjärtattack, hjärtsvikt och stroke. En av de vanligaste konsekvenserna av dessa sjukdomar är invaliditet. Och förstås så kan de i vissa fall även leda till döden.

 • Övervikt ökar risken för hjärtattack, hjärtsvikt och stroke
 • Dessa sjukdomar kan leda till invaliditet
 • I vissa fall leder de till för tidig död

2. Andningssvårigheter

I många fall är svårigheter med andningen en av de konsekvenser som kommer med övervikt. Det är inte bara det jobbiga ljudet du hör från bröstet, utan dessa andningssvårigheter har också en inverkan på sömnkvaliteten. Överviktiga individer löper också ökad risk för sömnapné. Alla dessa konsekvenser kan påverka den övergripande hälsan.

 • Övervikt kan skapa andningssvårigheter
 • Många överviktiga lider av sömnapné
 • Detta är någonting som påverkar sömnkvaliteten vilket slutligen påverkar den övergripande hälsan

3. Depression

Det har visat sig att bär man på för många extrakilon, påverkar detta även den mentala hälsan. Detta är en av de farligaste konsekvenserna av övervikt. Som ett resultat av det försämrade fysiska utseendet har de flesta överviktiga individer lågt självförtroende, vilket med tiden kan leda till depression. Vad som är ännu värre är att överviktiga människor tenderar att dämpa sin depression med mat, vilket leder till en annan ond cirkel.

 • Övervikt leder till lågt självförtroende
 • Lågt självförtroende kan resultera i depression
 • Deprimerade individer tenderar att äta ännu mer

4. Hög risk för tysta sjukdomar

Högt blodtryck är en så kallad tyst sjukdom. Du märker inte att någonting är fel i din kropp tills du drabbas av någon allvarlig sjukdom. Högt blodtryck, även kallat hypertoni, kan förbli odiagnosticerad i många år. Överviktiga individer har vanligen högt blodtryck.

 • Övervikt kan leda till uppkomsten av tysta sjukdomar
 • Högt blodtryck är en av de vanligaste hälsoriskerna för överviktiga
 • Hypertoni kan vara dödligt

5. För tidig död

Det här kanske låter lite grymt, men faktum är att en av de farligaste och mest skrämmande konsekvenserna med övervikt är att sannolikheten är stor att du dör tidigare om du är överviktig. Övervikt bidrar till utvecklingen av nästan alla större dödliga sjukdomar, som bland annat cancer och hjärtsjukdom.

 • Om du är överviktig, kommer du att dö tidigare
 • För tidig död är väldigt vanligt för överviktiga människor
 • Övervikt är en av huvudorsakerna till de flesta dödliga sjukdomar

6. Kronisk njursvikt

När man är överviktig, gör detta så att organen försvagas och immunförsvaret inte fungerar korrekt. Många överviktiga individer lider till exempel av kronisk njursvikt. Denna sjukdom påverkar njurarnas funktion. Njurarna kan då inte göra sig av med slaggprodukter på ett korrekt sätt, och den drabbade individen kan förvänta sig många obehagliga och även livshotande konsekvenser som resultat.

 • Övervikt försvagar kroppen
 • Övervikt påverkar njurfunktionerna på ett mycket negativt sätt
 • Överviktiga individer är benägna att drabbas av njursvikt

7. Polycystiskt ovarialsyndrom

Detta är en farlig konsekvens kopplad till övervikt som bara drabbar kvinnor. Överviktiga kvinnor löper högre risk att utveckla polycystiskt ovarialsyndrom. Det stora intaget av mat och kalorier leder till en större produktion av androgenhormon hos kvinnor, vilket till slut påverkar deras äggstockar.

 • Detta är ett farligt tillstånd som påverkar kvinnor
 • Övervikt ökar androgenproduktionen i den kvinnliga kroppen, vilket är farligt
 • Man kan förebygga detta med en aktiv livsstil

8. Dåligt för knäna

Den extra vikten som du bär kring magen eller på övriga kroppen på grund av din övervikt påverkar dina knän. Övervikt påverkar även ländryggen vilket naturligtvis inte heller är bra. Det leder till förtunnande av brosket vilket i sin tur kan leda till att du utvecklar artros. Om du inte vidtar åtgärder i tid, kan det sluta med att du hamnar i rullstol när du blir lite äldre.

 • Övervikt innebär en enorm belastning för knäna
 • Detta kan leda till artros
 • Det påverkar även ländryggen negativt

9. Hög risk för diabetes

Diabetes kan orsakas av olika saker, men övervikt är en av de vanligaste orsakerna. Denna onda sjukdom gör det svårt för kroppen att balansera blodsockernivån. Det är en väldigt farlig sjukdom som dessutom kan skada vitala organ och leda till för tidig död.

 • Övervikt är en av de vanligaste orsakerna till diabetes
 • Diabetes är en sjukdom som gör livet väldigt besvärligt
 • Diabetes kan även leda till för tidig död

10. Fettleversjukdom

När man är överviktig, lagrar kroppen ett överskott av fett. Detta kan leda till leverskador eller leverinflammation. Med andra ord så gör det att levern inte fungerar som den ska. I många fall kan detta leda till cirros, en leversjukdom som inte kan botas. Detta är också en av orsakerna till levercancer.

 • Överviktiga människor samlar på sig ett överskott av fett
 • Leverskada eller -inflammation är vanligt bland överviktiga individer
 • Risken för att drabbas av levercancer är hög för överviktiga individer
Views:
373
Article Categories:
Okategoriserad